Reiki jako cesta osvobození duše

Reiki pro mě není jen nástrojem pro léčení. I když právě to, a nic jiného, v něm naprostá většina lidí nejprve hledá. A je to tak v pořádku. Každý potřebuje nástroj k léčení. Ale potenciál, který v sobě reiki má, je mnohem větší.

Pokud máte hodnotné informace, kvalitní vedení a dobrého lektora, tak pro vás reiki nebude jenom jednodenní nebo dvoudenní epizodou, ale stane se pro vás životním stylem, filozofií, způsobem jiného myšlení, klíčem k vaší vnitřní svobodě a žití podle sebe a současně v souladu s tím, co si přeje vaše srdce a vaše duše v tomto životě.

Reiki pro vás bude nástrojem k tomu, jak odemknout váš skrytý potenciál, dary vaší duše, schopnosti léčení nejen sebe sama, ale i druhých, o kterých zatím třeba ani nemáte ponětí anebo už tušíte, že je máte, ale nevíte, jak je rozvinout.

Moje cesta s reiki

U mě to byl proces postupného osvobozování se, kdy jsem si procházel mnoha uvědoměními. Od roku 2010, co reiki učím, jsem ušel dalekou cestu. Vyzkoušel jsem různé přístupy, různé filozofie, i v rámci samotné výuky reiki, různé školy reiki, a nakonec jsem našel svou cestu, která mně samotnému vyhovuje. Objevil jsem svůj střed, našel svou svobodu a přirozenost, ve které je mi dobře a v níž jsem to skutečně já. 

Reiki jako životní styl, jako filozofie, způsob života, smýšlení, jednání a způsob uzdravení vnitřního i vnějšího mi otevřelo cesty, způsoby, náhledy, pohledy na sebe sama, na druhé, na vesmír, na můj život, na rodinu, o nichž jsem na začátku neměl ani tušení.

Na počátku mě zaujala energie jako taková a léčení skrz teplo rukou a magnetismus, který lze citelně vnímat mezi dlaněmi člověka dávajícího reiki. To mě zaujalo na první pohled a hned jsem věděl, že se to chci naučit a že je to něco, co mě má nějakým způsobem posunout v dalším životě. Tehdy před lety jsem ale vůbec netušil, jaký potenciál, jaká moudrost a hloubka v reiki je.

Vše se mi rozvinulo až dennodenní praxí a každodenními meditacemi, a také díky tomu, že jsem neustal a každý den jsem se v souladu s principy reiki snažil být lepším.

Žijte svůj život podle sebe

Nežijte podle druhých. Nežijte podle starých přesvědčení. Nežijte v nerovnováze. Dovolte si objevit novou cestu a umožněte vašemu životu drobné změny, které stejně jako u mě i u vás postupem času krůček po krůčku vyústí v ohromné změny, veliké proměny a osvobození.

Staňte se svobodnou duší v tomto životě a začněte si užívat bytí zde na Zemi. Užijte si svůj život tím, že ho budete prožívat vědomě, v souladu se svou duší a v souladu s principy karmy. Žijte plnohodnotný život, o kterém budete chtít vyprávět svým vnoučatům a o němž budete moct říct, že to byl dobrý, dlouhý a houževnatý život.

Přesně tak to totiž po nás vesmír chce. Abychom žili v souladu s ním, se svou duší, volně, svobodně, šťastně, abychom si užívali naši přítomnost, náš život, naše bytí. A právě reiki je efektivní cesta. Je to nástroj, který vám pomůže toho dosáhnout. 

Když tomu dáte šanci, reiki vás bude postupně každý den překvapovat tím, jaká moudrost a jaké dary se v této duchovní cestě skrývají a čekají na vás.

To nejlepší ze svého poznání jsem vložil do mého kurzu reiki, do kterého vás srdečně zvu. Budeme se v něm věnovat sebeléčení, duchovnímu růstu a osvobození duše.

Martin Ospalík
Od roku 2010 učím Reiki, meditaci a další směry duchovního růstu a léčení s energiemi. Reiki a Shamballa jsou jen malým zlomkem toho, co ve své praxi využívám. Propojuji spoustu systémů a snažím se předat lidem cenné informace tak, aby se je i oni naučili uchopit za správný konec a pochopili své psychické rozpoložení a moc uzdravit se sílou vůle a doteku. Mým posláním je pomoci všem, kdo na sobě chtějí pracovat a změnit staré vzorce svého myšlení.

Kurzy Energetického sebeléčení a Reiki

 Naučte se pracovat s léčivou energií

Otevřete dveře k nekonečné léčivé energii, kterou máme v každém okamžiku svého života k dispozici, a naučte se pomáhat sobě i svým blízkým.