Co je Reiki?

Přikládání rukou k tělu za účelem zmírnění bolesti je praktika, která se datuje až do počátků lidstva. Když nás něco bolí, intuitivně přiložíme ruku či ruce na postižené místo. Když malé dítě upadne a odře si loket, ihned požaduje pohlazení a objetí od matky, aby se mu ulevilo od bolesti.

Když dítě trpí horečkou nebo je nemocné, matka mu přiloží rty nebo ruku na čelo. To je další příklad toho, jak máme přikládání rukou instinktivně zakořeněné. Lidský dotek přináší uvolnění, teplo a lásku, což je základem všech léčitelských technik.

Pokud zvířata pociťují bolest, také se snaží sebeléčení – psi si bolavé místo olížou, stejně jako kočky či divoké šelmy v přírodě. Zvířecí matka také olizuje svá mláďata, čímž jim poskytuje lásku, energii a péči. Olíznutí je v řeči zvířat pohlazením a způsobem, jak projevit vděčnost.

Reiki (čteme „rejki“) je univerzální kosmická, nepolární, inteligentní léčivá síla

Každé živé tělo, ať už lidské nebo zvířecí, vyzařuje teplo a tělesnou energii. Tato energie, nazývaná v Japonsku „ki“, je životní esencí, která aktivuje energii vesmíru. Kvalitu naší bioenergie ovlivňuje psychický a emoční stav jedince. Ki je také základní životní silou matičky Země, planet a hvězd.

Reiki (čteme „rejki“) je univerzální kosmická, nepolární, inteligentní léčivá síla, která proudí skrze Reiki kanál při požádání a vychází rukama žadatele o léčení. Tato síla, společně s podvědomím žadatele, určuje jakou intenzitou, jak dlouho a kam má Reiki proudit. Nelze ji modifikovat vlastním přáním ani představou, ani ji zneužít. Reiki je naprosto nezávislá.

Reiki můžeme přirovnat k radiovým vlnám

Energii Reiki lze přirovnat také k velmi jemným radiovým vlnám, které pronikají k příčině onemocnění a následně tuto příčinu léčí včetně jejích následků. Výsledek léčení je pak závislý na charakteru onemocnění, stádiu nemoci, vůli žít a přežít u pacienta a také síle použité Reiki – tedy jakého stupně terapeut dosáhnul. Ale také na víře pacienta v Reikistu a vlastní víře Reikisty ke schopnostem Reiki.

Reiki je také cesta duchovního růstu

Doposud jsme hovořili o Reiki z pohledu toho, co zajímá většinovou populaci – energie, se kterou lze léčit, zmírnit bolesti a uzdravit sebe i druhé, osobně či na dálku. Avšak Reiki představuje mnohem více než jen to. Je to také způsob duchovního růstu, metoda, jak nalézt svůj vnitřní klid, jak dosáhnout harmonie a žít v souladu se vším a všemi, s Vesmírem a se svým srdcem. Skrývá v sobě mnohem větší potenciál, který postupně společně můžeme objevit.

U člověka, jež je zasvěcen/naladěn jako kanál Reiki, byly plně otevřeny kanály jak pro Reiki, tak pro jeho vlastní tělesnou energii (ki). Naladění na Reiki pročistilo blokace v těle plus celkově posílilo a zharmonizovalo energetický systém žáka.

Reiki je cesta srdce a je pozorovatelné, že výsledek léčení je závislý hlavně na množství lásky, která je během léčby vyprodukována. Z tohoto důvodu Reiki může být pouze nabízena, ale nikdy ne vnucována. Každý člověk je nemocen na základě svého rozhodnutí a na základě svého rozhodnutí a žádosti může být Reiki použita k jeho léčbě.

Klíčová vlastnost Reiki je bezpečí a ohleduplnost

Ten, kdo Reiki přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, zda a kolik energie Reiki přijme.

Reiki je síla živá, současná a kdykoli a kdekoli použitelná. Je to síla života a lásky, síla poznání a přeměny. Je to síla, která dává životu hlubší, jemnější spirituální význam a smysl a současně buduje oporu pro těžké chvíle životem přinášené.

Život s Reiki přináší hlubší a zdravější prožití všeho, co život přináší.

Někteří Reikisté nazývají Reiki jako Boží sílu. Neboť dovede ozdravně působit v nejhlubších úrovních lidského vědomí jednotlivé osobnosti i celku, tedy tohoto světa.

Ovšem ani Reiki není všelékem, i když se tak často jeví.

Nepřestávejte tedy okamžitě brát prášky, ani navštěvovat lékaře. Vše je zde pro něco a vše se vzájemně doplňuje. Neriskujte a ani nespekulujte. Léčit se doporučuje diagnostikované nemoci. Nicméně Reiki se svými ozdravnými procesy může časem způsobit, že budete na léky senzitivnější a nebudete potřebovat takové dávky jako dříve, návštěvy u lékaře budou méně časté. Pocity v rukou a na těle jako teplo, svědění či pálení, brnění, tepání či mravenčení vám bude signálem o vaší práci a o přítomnosti Reiki.

Reiki je přirozenost. Reiki je hra

Reiki je univerzální kosmická nepolární (tedy nezneužitelná) inteligentní léčivá síla. Reiki je prapůvodní síla života bez materiálních či společenských omezení.

Reiki a věda

V dnešním technicky orientovaném světě najdeme velké množství lidí, kteří se bez empirických důkazů vědy zkrátka neobejdou. Pro tuto část populace nabízíme několik odkazů na vědecky podložené fakty, které vznikly při pozorování energetických jevů. Také lidé bez duchovního přesvědčení by měli mít možnost spojit se s Reiki. Spiritualita pak přijde velice rychle sama od sebe.

Fakt, že úplně všechno je tvořeno energií potvrzuje i moderní kvantová fyzika

Typickým příkladem vědy mohou být „Kirlianovy fotografie“. Na těchto fotografiích je dobře vidět, jak ki proudí. Jedna mistryně Reiki si nechala vyfotit své ruce. Jednou bez toho, aniž by s Reiki pracovala, a podruhé, kdy už ano. Na druhé fotografii byly zřetelně vidět jasné kruhy okolo jejích rukou i prstů. A její ruce byly na těchto fotografiích daleko zářivější.

Podobnou technologií, kterou vyvinul Nikola Tesla a o několik desítek let později také ruský inženýr Semjon Kirlian, se dnes běžně fotografuje jemnohmotná energie aury. Oba vědci sestrojili složitý přístroj podobný velkému fotoaparátu, obsahující sebedestruktivní ochranný mechanizmus proti okopírování technologie. Tento přístroj umí převést energetické vyzařování o vlnové délce, které není naše oko schopno vidět, do vlnového spektra, které už jsme schopni vidět.

Spolu se svojí manželkou Kirlian zjistil, že vyzařování se mění dle toho, v jaké kondici fotografovaný objekt je. Například čerstvě utržený list ze stromu měl vyzařování zářivě jasné. Oproti tomu list uvadlý neměl vyzařování prakticky žádné. Po několika desítkách pokusů dospěli manželé Kirlianovi k závěru, že (aura) energetické vyzařování objektu je závislé na vlastnostech souvisejících s životní energií (ki). Tato energie si v sobě nese jakousi „prostorovou DNA hmoty“. Díky tomu lze pořídit fotografii aury celého listu, i když jeho část byla utrhnuta. Tentýž „prostorový model“ je zodpovědný za fantomové bolesti pacientů, kterým byla amputována část těla.

Beth Gray, další mistryně Reiki, ve spolupráci s Kalifornskou Stanfordskou univerzitou za spolupráce velice citlivých přístrojů změřila, že Reiki opravdu vstupuje do těla dárce zasvěceného korunní čakrou. Navíc se dopátrali i k zajímavosti, že na severní polokouli vstupuje Reiki do této čakry ze severního směru a na jižní polokouli ze směru jižního. Rovněž je vyzkoumáno, že Reiki proudí kanály z rukou a ve spirálách se šíří do prostoru proti směru hodinových ručiček.

I dnes se můžete setkat s nabídkami fotografování aury. Z mého pohledu je to spíše vhodné pro ty, kteří se teprve s čakrami seznamují a nemají Reiki. Pokud Reiki máte, jednoduše se vám čakry i aura mění každou chvílí, každý den se vyvíjíte, doplňujete si energii a léčíte. Podle mé vlastní zkušenosti by vám proto tato fotografie, jež zachytí pouze váš krátkodobý stav, příliš nepomohla. Mnohem důležitější je se soustředit na kontinuální každodenní práci na sobě a denně si dávat Reiki alespoň po chvilkách a denně si alespoň v rychlosti zharmonizovat čakry a svůj energetický systém skrze Reiki meditaci >>.

Martin Ospalík
Od roku 2010 učím Reiki, meditaci a další směry duchovního růstu a léčení s energiemi. Reiki a Shamballa jsou jen malým zlomkem toho, co ve své praxi využívám. Propojuji spoustu systémů a snažím se předat lidem cenné informace tak, aby se je i oni naučili uchopit za správný konec a pochopili své psychické rozpoložení a moc uzdravit se sílou vůle a doteku. Mým posláním je pomoci všem, kdo na sobě chtějí pracovat a změnit staré vzorce svého myšlení.

Kurzy Energetického sebeléčení a Reiki

 Naučte se pracovat s léčivou energií

Otevřete dveře k nekonečné léčivé energii, kterou máme v každém okamžiku svého života k dispozici, a naučte se pomáhat sobě i svým blízkým.