Jak se naučit posílat energii?

Umění, či chcete-li schopnost poslat někomu energii, schopnost doplnit energii dálkově nebo osobně, vychází z toho, že odesílatel, léčitel či terapeut, má tuto schopnost. A jak ji lze získat?

S touto schopností se můžete narodit

Vaše duše jednoduše ví, že tuto schopnost má, a v průběhu života si na tuto schopnost rozpomene a dále ji zdokonaluje. Může se to stát vlivem nějakých okolností či možná božího záměru, chcete-li.

Nebo se to můžete naučit

Druhou možností je se to naučit. Stačí upřímná touha po poznání a porozumění práci s energií. Pro všechny, kteří jsou této práci otevření, mám připravený kurz energetického sebeléčení, kde vás naučím základy toho, jak s energií pracovat, jak ji dávat sobě, jak ji dávat druhým lidem osobně, či jak posílat energii na dálku.

Naučíte se také, jak posílat energii do budoucnosti a budoucích situací, např. na pohovor, na zkoušku, na jednání, či případně i do minulosti, což znamená, že pokud se stalo v minulosti nějaké trauma, nějaká situace, kdy vám někdo ublížil, a vy na to myslíte a ztrácíte kvůli tomu energii, lze velmi jednoduše zpětně tu situaci, alespoň v rámci možností, zharmonizovat právě pomocí metody, že pošleme energii a léčení do té situace sami sobě.

Získat schopnost přijímat energii, abychom ji mohli dávat sobě nebo druhým, ať už osobně nebo na dálku tedy můžete získat na mém kurzu sebeléčení. Tuto schopnost vám aktivuji prostřednictvím dálkového rituálu, na základě něhož se propojíte s univerzální, vesmírnou, vším protékající, všudypřítomnou energií, životní energií Reiki. Právě tuto energii používám já ve své léčitelské praxi pro moje klienty a moje pacienty.

Každý má možnost stát se svým léčitelem sebe sama i druhých

Naučit se pracovat s univerzální energií, schopnost přijímat i doplňovat energii sobě nebo druhým lidem, zvířatům, rostlinám, osobně či dálkově, může skutečně každý člověk. Každý má možnost stát se svým léčitelem sebe sama.

V kurzu sebeléčení porozumíte mnohem lépe principu, na kterém funguje léčitelství, na kterém pracuji já se svými klienty, a budete moci tyto principy velmi jednoduše aplikovat sami na sobě a postupně se každý den léčit a jít cestou uzdravení. Jít cestou vědomí, cestou duchovního růstu, jít cestou k vnitřnímu klidu a harmonii v životě. Jediné, co potřebujete, je touha to alespoň vyzkoušet, a pokud tuto touhu máte, tak se můžete již nyní přihlásit na můj kurz sebeléčení, kde vás to všechno naučím.

Martin Ospalík
Od roku 2010 učím Reiki, meditaci a další směry duchovního růstu a léčení s energiemi. Reiki a Shamballa jsou jen malým zlomkem toho, co ve své praxi využívám. Propojuji spoustu systémů a snažím se předat lidem cenné informace tak, aby se je i oni naučili uchopit za správný konec a pochopili své psychické rozpoložení a moc uzdravit se sílou vůle a doteku. Mým posláním je pomoci všem, kdo na sobě chtějí pracovat a změnit staré vzorce svého myšlení.

Kurzy Energetického sebeléčení a Reiki

 Naučte se pracovat s léčivou energií

Otevřete dveře k nekonečné léčivé energii, kterou máme v každém okamžiku svého života k dispozici, a naučte se pomáhat sobě i svým blízkým.