Karmické příčiny nemocí

Dnes si povíme o příčině nemocí z duchovního, nebo spíše karmického pohledu. Věřím, že hlubší porozumění vám může pomoci k uzdravení.

Všichni známe Newtonův zákon akce a reakce. Vidíme ho všude, včetně našich nemocí. Nemoc je důsledkem. Třeba rakovina plic je častým důsledkem kouření.

Ale co nemoci, u kterých nedokážeme určit příčinu? Netušíme, kde se vzaly, například další typy rakoviny. Nemoci, u kterých si nedokážeme vzpomenout na nic v našem životě, co jsme udělali špatně a co by mohlo naši nemoc zapříčinit. Pokud se vše v našem životě děje z nějakého důvodu, je naše nemoc jenom pouhým neštěstím?

Příčiny nemocí z karmického pohledu

Často si o sobě myslíme, že jsme malí a limitovaní a že máme jen tento jeden život. Jsme však věčnými stvořeními a mnoho z nás žilo spoustu životů před tímto. Karma a akášické záznamy nezapomínají. Vše, co jsme prožili, si neseme ve své auře, ve svých tělech a ve svých duších.

Je velice pravděpodobné, že v jednom z našich minulých životů jsme jednali v rozporu s láskou a způsobili si špatnou karmu. Pokud se chováme nevlídně k ostatním, k přírodě nebo k sobě samým, jednáme proti naší přirozenosti, lásce, je důsledkem karma.

Karma je uložena do velkého „kosmického počítače“ a v jistý moment se vrátí zpátky k nám. Karma je pro nás nástrojem, abychom zase byli laskaví a vlídní. Tím, že zažijeme či pochopíme to, co jsme dali ostatním nebo nám samým. Vždy sklidíme, co jsme jednou zaseli. Jsme svým vlastním učitelem a jsme zodpovědní za to, co se nám stane. To zahrnuje i naše nemoci. 

Takže nemoci, u nichž nedokážeme vidět příčinu způsobenou v tomto životě, mohou být následkem karmy z předchozích životů.

Na toto téma je napsaných mnoho knih od lidí, kteří se tímto zabývají. Jedním z nich byl Edgar Cayce, jehož díla byla důkladně studována různými vědci a mnoho lidí v jeho učení a studiích pokračovalo. Cayce byl schopen dostat se k akášickým záznamům a číst karmu a historii lidí, jimž pomáhal, takže viděl příčiny nemocí lidí.

Jeden z mnoha případů byl například vysokoškolský učitel, který se narodil slepý. V předchozím životě žil v dnešním Íránu, kde byl členem barbarského kmene, který oslepoval své nepřátele rozpálenou kovovou tyčí. I on tyto věci dělal, a dokonce si je užíval. A to bylo příčinou jeho nynější slepoty.

Karma a emocionální problémy

Slepota může mít mnoho různých důvodů. Každopádně naše myšlenky, skutky a slova z minulých životů mohou být příčinou nemocí v našem nynějším životě. A to se nevztahuje pouze na fyzické nemoci, ale také na psychické a emocionální problémy.

Silné emocionální vzorce, které dnes máme, tedy mohou mít původ v minulých životech. To, jestli jsme extrovertní, či introvertní, je často ovlivněno předchozími zkušenostmi. To stejné platí také o fobiích. I například naše aktuální rozhodnutí: „Už se nikdy neožením!“, může zapříčinit, že se naše duše v budoucích životech bude upínat spíše k osamělejšímu životnímu stylu.

Je důležité si uvědomit, že to, že si nepamatujeme věci z našich minulých životů, neznamená, že na nás nemají vliv. Nemusíme se však v našich minulých životech pitvat a snažit se zjistit, kým jsme kdysi byli. Energie dnešních dní nám přesně ukazuje, jaká slova, myšlenky a skutky nejsou v souladu s láskou.

Jestliže čelíme silné opakující se situaci stále dokola, ponořme se do ní, meditujme o ní a počkejme, jestli k nám přijde něco z našich minulých životů, co by mohlo souviset s naší karmou. Pokud s ní něco neuděláme, můžeme si ji přenést do dalších životů. 

Jak docílit přerušení karmy? Jak se duchovně posunout dál?

Rád vám pomohu zorientovat se a nalézt sebe sama prostřednictvím mých kurzů. Vaši konkrétní situaci můžeme probrat i v rámci individuální konzultace.

Martin Ospalík
Od roku 2010 učím Reiki, meditaci a další směry duchovního růstu a léčení s energiemi. Reiki a Shamballa jsou jen malým zlomkem toho, co ve své praxi využívám. Propojuji spoustu systémů a snažím se předat lidem cenné informace tak, aby se je i oni naučili uchopit za správný konec a pochopili své psychické rozpoložení a moc uzdravit se sílou vůle a doteku. Mým posláním je pomoci všem, kdo na sobě chtějí pracovat a změnit staré vzorce svého myšlení.

Kurzy Energetického sebeléčení a Reiki

 Naučte se pracovat s léčivou energií

Otevřete dveře k nekonečné léčivé energii, kterou máme v každém okamžiku svého života k dispozici, a naučte se pomáhat sobě i svým blízkým.